IV Международен фестивал – конкурс за вокални изпълнители „Вярвай, искай, можеш“ 2018 е включен в Културния календар на Министерство на културата.

Провежда се от 15 до 17 юни на открита сцена в град Банкя.

Организатор е Център за изкуство „Зорница“ град София.

Провежда се с партньорството на Община Банкя и  под патронажа на кмета й – Рангел Марков.

Фестивалът е отворен за деца и младежи от 5 до 18 години. Регистрацията им за участие може да бъде направена единствено  чрез онлайн форма в сайта fest2018.zornitsacenter.eu  до 30 април 2018 г.

Фестивалът има конкурсен характер.

Номинациите  са :

 • Изпълнители
 • Нова песен
 • „Зорница”- караоке

Номинация „Изпълнители“

Номинация „Изпълнители“ има две категории :

 • Категория „ Българска песен“”
 • Категория „Song International“

НОВО!!! За номинация „Изпълнители“ се предвиждат два етапа на провеждане на конкурса:

Първи етап :

– Изпращане на демо материали до 30 април 2018 г. Всеки вокален изпълнител би могъл да участва в една от двете или и в двете  категории. Изпълненията ще бъдат селектирани от комисия от  музикални специалисти. Допуснатите до финалния кръг ще бъдат уведомени до 15 май 2018 г.

Втори етап:

– Финал – изпълнения на живо / 15 – 17 юни.

Регистрацията за тази номинация е приключена ако съдържа:

 1. Попълнена апликационна форма за участие;
 2. Демо материал / видео запис или линк към изпълнение на живо, с което  се кандидатства за участие/;
 3. Платена такса   за разглеждане на кандидатурата за участие в размер на 10 лв.

*Ако изпълнителят участва в двете категории на номинацията и в „ Българска песен”  и в  “Song International” се заплащат две такси по 10 лв.

 

Номинация „Изпълнители“ има следните раздели:

 • Раздел „Вокални групи“
 • Раздел „Индивидуални изпълнители“

 

Допуснатите до финал  изпълнители ще бъдат уведомени до 15 дни след приключване на приема на  демо материали. След което в срок до 25 май 2018 г. трябва да  изпратят останалите необходими документи  и да заплатят  по 20 лв. допълнително за участие във всяка  една категория на  финалния втори етап на „Вярвай, искай, можеш“.

Формациите ,  допуснати до финал заплащат по 13 лв. на човек за всяка от категориите, в които са допуснати. Ако  във формацията са 10 и повече деца, заплащането е в размер на 130 лв. , като за участието във втората категория се доплащат само 50 лв.

 

Изпълнителите са  разпределени в следните възрастови групи:

– Първа възрастова група – деца до 8 навършени години;

– Втора възрастова група – от 9 до 11 навършени години;

– Трета възрастова група – от 12 до 14 навършени години;

– Четвърта възрастова група – от 15 до 18 навършени години.

Всички допуснати  до финалния етап участници получават диплом и медал. Броят на допуснатите участници от една възрастова група  не може да надвишава 10. При необходимост ще  бъдат разделени в подгрупи.

 

Организационният екип си запазва правото да прави промени във възрастовите граници на участниците в случай, че е неравномерен броя  на постъпилите заявки и достигналите до финал изпълнители, според предварително обявените възрастови групи.

Възрастта на изпълнителите се отчита към деня на тяхното участие. В случай на съмнение за неспазване на това изискване, журито изисква доказване на възрастта  на изпълнителя с документ.

Наградите в номинацията „Изпълнители“ са:

– Grand Prix Festival и парична премия;

– Наградата на кмета на Банкя и парична премия;

– Grand Prix в Категория „ Българска песен“;

– Grand Prix в Категория „Song International”;

– Grand Prix по възрастови групи;

– 1, 2 и 3 място

– специални награди на  фирми и спонсори.

Номинация „ Нова песен“

Представянето на песен  в тази номинация  е свързано с прилагането на декларация,  затова  че:

– песента не е участвала в друг конкурс за нова песен;

– не е издавана;

– авторите дават съгласието си да бъде изпълнявана във Фестивал- конкурс „Вярвай, искай , можеш”, да бъде заснемана и публикувана в интернет и медийното пространство.

За участие в тази номинация  се заплаща фестивална такса от 20 лв.

Таксата за участие, трябва да се преведе едновременно с подаване на апликационната форма по посочената по-долу банкова сметка.

Срокът за подаване на заявки за участие в тази номинация е 25 май.

Наградите в номинация „Нова песен“ са:

– Първо място – Диплом, Приз за композитор и изпълнител + парична премия;

– Второ място – Диплом, Приз за композитор и изпълнител;

– Трето място – Диплом , Приз за композитор и изпълнител.

 

Номинация „ Зорница – караоке“

В тази номинация може да участва изпълнител, който е подал в срок до 25 май   онлайн заявка за участие в тази номинация с песен, продуцирана от Център за изкуство  „Зорница“ и е заплатил  фестивална такса 15 лв. за индивидуален изпълнител или по 8лв. на участник от група. За допуснатите до финалния кръг индивидуални и групови изпълнители, участието в тази номинация е безплатно. Всички участници  в тази номинация получават  като подарък инструментала на избрана от тях песен , продуцирана от Център за изкуство „Зорница“.

Наградите в класацията „Зорница – караоке“ са:

-1-во място , диплом и медал ;

-2-ро място , диплом и медал ;

– 3-то място , диплом и медал.

 

Всички фестивални такси се плащат по банков път. Пари в брой не се приемат.

Банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка, София 1111, бул. „Шипченски проход” 49

BIC: FINVBGSF, Bank Accounts in BGN/ IBAN/: BG22FINV91501215007374

Фондация „Зорница” – Център за изкуство

Задължително се изписва името на участника

 За издаване на фактура, моля заедно със заявките в писмен вид да ни предоставите следната информация: Име на физическо лице, организация, фирма; Идентификационен номер (Булстат) или ЕГН; Регистрационен номер по ЗДДС – ако има такъв; Адрес, МОЛ, Получател на фактурата.

Копие от платежен документ се прилага към документите в срок до 15 май.

 

 

Инструменталите на песните  трябва:

–    да са  с високо качество ;

 • записаните вокали да не повтарят основната мелодия при индивидуалните изпълнители, а при груповите изпълнения записаните вокали са недопустими;

–    да бъдат изпратени до  1 юни 2018 год.

 

Контакти: mc_zornica@abv.bg

fest@zornitsacenter.eu

0899 17 11 19

Галина Иванова

Директор на Международен фестивал – конкурс

за вокални изпълнители „Вярвай, искай, можеш“