Заявка

Номинация "Нова песен"

1. Индивидуален изпълнител

Име на индивидуален изпълнител
Дата на раждане на изпълнител
*Моля попълнете, ако изпълнителят е един. Ако са двама или повече - част от дует, трио, квартет, група, преминете към втори раздел - "2. Групи".
**След попълване преминете към трети раздел - "3. Информация"

2. Групи

Име на група
(име на групата, дуета, триото, квартета...)
Добавете втори, трети, четвърти и т.н. изпълнители като използвате зеления плюс(долу в дясно).
Име на изпълнител от групата
(от групата или дует, трио, квартет...)
Дата на раждане на изпълнител от групата
(от групата или дует, трио, квартет...)
*След попълване преминете към трети раздел - "3. Информация"

3. Информация

Име на организацията, която представя
Име на вокален педагог
Телефон на вокален педагог
(без разстояние между цифрите)
Град
Държава
телефон за връзка
(без разстояние между цифрите)
e-mail адрес
Приложете копие от платежен документ
качете платежен документ...
Заглавие на песента
Музика
Текст
Аранжимент
Декларация
Декларирам че: – песента не е участвала в друг конкурс за нова песен; – не е издавана; – авторите дават съгласието си да бъде изпълнявана във Фестивал- конкурс „Вярвай, искай , можеш”, да бъде заснемана и публикувана в интернет и медийното пространство.
Желаете ли настаняване?
  • Желаете ли настаняване?
  • Да, желая настаняване
  • Не, не желая настаняване
Избор на брой нощувки:
  • - брой нощувки -
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Нощувка:
Брой нощуващи
Давам съгласието си детето ми да бъде снимано и материалът да бъде използван за нуждите и според правилата на Международен фестивал – конкурс за вокални изпълнители „Вярвай, искай, можеш“ 2018. В това число и публикуване на материалите в интернет и медийното пространство.